• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015
Số ký hiệu 419/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...