• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/01/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/01/2020
Thông báo Kết quả Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Số ký hiệu 50/TB-BGDĐT Ngày ban hành 31/01/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Trưởng Bùi Văn Linh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...