• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/01/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/01/2020
Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 03/TB-HĐT Ngày ban hành 03/01/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...