• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/01/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/01/2020
Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm
Số ký hiệu 32/BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 06/01/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...