• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/12/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/12/2019
Về việc nhắc lần 1 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
Số ký hiệu 5513/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 06/12/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Trưởng Bùi Văn Linh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...