• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/11/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/11/2019
Về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu 5350/BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 25/11/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...