• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/10/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/10/2019
V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
Số ký hiệu 4966/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành 31/10/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...