• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2019
V/v thông báo kết quả tuyển chọn và hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 và đề xuất đề tài thuộc Chương trình.
Số ký hiệu 4626/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 08/10/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Tạ Ngọc Đôn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...