• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/09/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/09/2019
Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019
Số ký hiệu 931/KH-BGDĐT Ngày ban hành 09/09/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...