• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/08/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/08/2019
Về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019
Số ký hiệu 3547/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 19/08/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Trưởng Bùi Văn Linh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...