• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/08/2019

Bộ GDĐT gửi tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Giáo dục.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan, cá nhân, tổ chức quan tâm để theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/08/2019
Về việc gửi tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Giáo dục
Số ký hiệu 3345/BGDĐT-PC Ngày ban hành 05/08/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...