• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2019
Về việc công bố công khai quyết toàn ngân sách năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1930/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 08/07/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực 08/07/2019
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...