• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/07/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc  đề nghị rà soát, kiểm tra công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/07/2019
Về việc đề nghị rà soát, kiểm tra công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên
Số ký hiệu 2927/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành 10/07/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...