• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/06/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn công tác GDCTHSSV, thông tin đối ngoại và tuyên truyền chủ quyền biển, hải đảo.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/06/2019
Về việc triệu tập đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn công tác GDCTHSSV, thông tin đối ngoại và tuyên truyền chủ quyền biển, hải đảo
Số ký hiệu 2720/BGDĐT-VP Ngày ban hành 25/06/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...