• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/06/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/06/2019
Về việc bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm 2019
Số ký hiệu 886/NGCBQLGD-PTNGCB Ngày ban hành 12/06/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục Hoàng Đức Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...