• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/05/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/05/2019
Về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2019
Số ký hiệu 2330/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 29/05/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...