• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/05/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán NSNN năm 2020.

Cổng TTĐT kính gửi Các Bộ, ngành có cơ sở đào tạo trực thuộc để phối hợp, theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/05/2019
Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán NSNN năm 2020
Số ký hiệu 2331/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 29/05/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...