• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/05/2019

Bộ GDĐT ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/05/2019
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 1461/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...