• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/05/2019

Bộ GDĐT ban hành văn bản về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/05/2019
Về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học
Số ký hiệu 2245/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 24/05/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...