• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/05/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/05/2019
V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Số ký hiệu 2212/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 22/05/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...