• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/05/2019

Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/05/2019
Kế hoạch Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
Số ký hiệu 417/KH-BGDĐT Ngày ban hành 17/05/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...