• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng KH ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2019
Về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng KH ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019
Số ký hiệu 1884/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 04/05/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Tạ Ngọc Đôn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...