• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2019

Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân liên quan theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2019
Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
Số ký hiệu 212/KH-BGDĐT Ngày ban hành 20/03/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...