• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/03/2019

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Cổng TTĐT kính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/03/2019
Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
Số ký hiệu 1074/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành 19/03/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...