• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/06/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/06/2018
Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 2125/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 05/06/2018
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...