• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/11/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018).

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/11/2018
Thông báo kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018)
Số ký hiệu 1083/TB-BGDĐT Ngày ban hành 29/11/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Dương Văn Bá
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...