• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/09/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.                            

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/09/2018
V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
Số ký hiệu 4171/BGDĐT-PC Ngày ban hành 12/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...