• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/09/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan theo dõi và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/09/2018
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc
Số ký hiệu 3741/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành 24/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...