• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/09/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng.

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/09/2018
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
Số ký hiệu 4095/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành 10/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...