• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/09/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/09/2018
V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
Số ký hiệu 4073 /BGDĐT - PC Ngày ban hành 07/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...