• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị quan tâm, theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2018
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019
Số ký hiệu 3945/BGDĐT-GMMN Ngày ban hành 31/08/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...