• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018

Ngày 31/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 3222/BGDĐT-KHCNMT về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các cơ sở giáo dục đại học để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.
Số ký hiệu 3222/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 31/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Thanh Bình
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...