• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2018

Ngày 29/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018. 

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2018
Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018
Số ký hiệu 2357/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/06/2018
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...