• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/06/2018

Ngày 19/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc thông báo  tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 kèm theo Quyết định 2219/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn, thực hiện từ năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đại học, trường đại học trực thuộc Bộ để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/06/2018
V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
Số ký hiệu 2528/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 19/06/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Trọng Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...