• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/06/2018

Ngày 18/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn triệu tập và kế hoạch tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các sở giáo dục đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/06/2018
Về việc triệu tập tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018
Số ký hiệu 2492/BGDĐT-GDQPAN Ngày ban hành 18/06/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng Nguyễn Thiện Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...