• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/06/2018

Ngày 18/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 kèm theo 02 Kế hoạch 220/KH-BGDĐT; kế hoạch 221/KH-BGDĐT ngày 16/6/2018.

Cổng thông tin điện tử kính gửi tới các cơ sở giáo dục; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sử phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/06/2018
Về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
Số ký hiệu 2491/BGDĐT-GDQPAN Ngày ban hành 18/06/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng Nguyễn Thiện Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...