• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/05/2018

Ngày 31 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2220/BGDĐT-GDCTHSSV  Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo, Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, thực hiện

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/05/2018
Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
Số ký hiệu 2220/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 31/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...