• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/05/2018

Ngày 24/5/2108, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2101/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các cơ sở giáo dục đại học để theo dõi, triển khai.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/05/2018
V/v hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Số ký hiệu 2101/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 24/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...