• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/05/2018

Nội dung Chỉ thị xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/05/2018
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo
Số ký hiệu 1737/CT-BGDDT Ngày ban hành 07/05/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...