• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/04/2018

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và chỉ tiêu học bổng Chính phủ U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na,  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2360/tbts ucr 2018.rar?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/04/2018
Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2018
Số ký hiệu 253/TB-BGDĐT Ngày ban hành 24/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...