• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2017
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng, trường trung cấp có đào tạo giáo viên.

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục".

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 6122 /BGDĐT-TĐKT Về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi nội dung công văn tới các đơn vị để nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2017
Về việc khắc phục bệnh thành tíchtrong giáo dục
Số ký hiệu 6122 /BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 28/12/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...