• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/12/2017

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018. 

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các đơn vị liên quan để nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./. 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/12/2017
Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018
Số ký hiệu 5814/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành 07/12/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...