• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/12/2017
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các trường dự bị đại học dân tộc;
  - Trường Dự bị Đại học TP Hồ Chí Minh; Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc; Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80

Thực hiện Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018 trong toàn quốc; Công văn số 3767/BGDĐT-GDDT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường dự bị đại học dân tộc, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc.   

Các đơn vị căn cứ Công văn số 3767/BGDĐT-GDDT ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo đề cương và các biểu mẫu (gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 31/01/2018 theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội; email: vugddt@moet.gov.vn.

Nội dung và biểu mẫu chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/12/2017
Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc
Số ký hiệu 5831/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành 08/12/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc Trần Ngọc Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...