• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/11/2017

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017 dành cho sinh viên các đại học, trường đại học, học viện trong cả nước.

1. Thời gian:   Từ 08h00 ngày 16 tháng 12 năm 2017 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm:   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Số 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

- 01 đại diện lãnh đạo đơn vị;

- 01 lãnh đạo Ban/Phòng Khoa học và Công nghệ và 01 cán bộ phụ trách hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của đơn vị;

- Sinh viên thực hiện đề tài, giảng viên hướng dẫn có tên trong danh sách kèm theo (Phụ lục 1);

4. Chương trình Lễ tổng kết và trao Giải thưởng kèm theo (Phụ lục 2).

5. Kinh phí: Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu, giảng viên, sinh viên; chi phí trưng bày sản phẩm tại triển lãm do đơn vị tham dự thanh toán theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị cử đại biểu theo đúng thành phần và gửi danh sách đăng ký đại biểu tham dự qua địa chỉ email vukhcns@moet.edu.vn và trungdt@hcmute.edu.vn trước ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Nội dung và danh sách chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/11/2017
Về việc triệu tập dự Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Sinh viên NCKH” năm 2017
Số ký hiệu 5671/BGDĐT-VP Ngày ban hành 29/11/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...