• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/11/2017

Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Công văn số 746/TTr-NV2 ngày 29/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018; vừa qua, Thanh tra các sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm (DTHT) và thu chi trên địa bàn. Theo báo cáo của các sở cho thấy: hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi …). Qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm  (Thanh Hóa, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng …). Qua đó, trật tự, kỷ cương trong việc DTHT và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Tuy vậy, vẫn còn một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Tình hình thu chi đầu năm học, DTHTvẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Ngày 27/10/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra  sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và DTHT trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, DTHT trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và DTHT trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/11/2017
V/v tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học
Số ký hiệu 1013/TTr-NV2 Ngày ban hành 06/11/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Phó Chánh Thanh tra Tống Duy Hiến
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...