• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2017

Kính gửi: Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Cần Thơ.

Căn cứ Công văn số 5592/BNV-CCVC ngày 23/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc danh sách viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên chính (hạng II). Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) thông báo cụ thể như sau

1.     Danh sách viên chức dự thi

Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2017 tại các Cụm thi (Danh sách đính kèm).

Các Cụm thi triệu tập viên chức có tên trong danh sách trên tham dự kỳ thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo đúng Kế hoạch (Phụ lục (1) đính kèm).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2017
Thông báo về kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II)
Số ký hiệu 1501/BGDĐT-HĐTTH Ngày ban hành 01/11/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...