• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/10/2017

Kính gửi:  Các đại học, trường đại học, học viện

Thực hiện kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc triển khai đánh giá, xét giải vòng sơ khảo của Giải thưởng. Kết quả có 60 đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo (Phụ lục 1).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các đại học, trường đại học, học viện (gọi tắt là đơn vị) kế hoạch tổ chức họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng như sau:

1. Vòng chung khảo (Phụ lục 2)

- Thời gian: 01 ngày, ngày 25 tháng 11 năm 2017, Thứ Bảy.

- Địa điểm:  Trường Đại học Ngoại thương

                   Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

- Thời gian gửi xác nhận qua email về việc sinh viên/nhóm sinh viên tham dự và báo cáo tại buổi họp của Hội đồng trước ngày 15 tháng 11 năm 2017. Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài nếu không tham dự buổi họp Hội đồng phải có công văn của đơn vị và nêu rõ lý do.

Thông tin cụ thể xem văn bản đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/10/2017
Thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017
Số ký hiệu 5095/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 31/10/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...