• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/10/2017

Kính gửi:    

- Các sở giáo dục và đào tạo;

                                      - Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm;

                             - Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2017-2018...

Nội dung cụ thể xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/10/2017
Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018
Số ký hiệu 4888 /BGDĐT-GDQPAN Ngày ban hành 23/10/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...