• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/09/2017

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là nhà trường), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/09/2017
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về công tác pháp chế
Số ký hiệu 4424/BGDĐT-PC Ngày ban hành 22/09/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...