• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2017

KẾ HOẠCH

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng

và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2017

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 và nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học GDQPAN các trường trung học phổ thông năm 2017 như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2017
Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2017
Số ký hiệu 522 /KH-BGDĐT Ngày ban hành 07/08/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...